Obsah

Studenti

Knihovna má ve svém fondu veškerou českou a světovou literaturu tzv. doporučenou četbu určenou  k maturitním zkouškám.

Zarezervujte si včas knižní tituly !!
https://klimkovice.tritius.cz/Katalog/

 

Vem Boženu Němcovou do metra

 

Český rozhlas 2 nabízí ke stáhnutí četbu do ucha (popř. obou uší!) a skvělé čtenářské deníky:
www.rozhlas.cz/dvojka/stream/      
www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/